Tra cứu tên miền dễ nhất, nhanh nhất. WHOIS with 350 gTLD and ccTLD. Vietnamese ccTLD (tên miền tiếng Việt .VN) included. Whois API /Whois API WHMCS
Thông tin Whois được cung cấp nhằm giúp người sử dụng biết được thông tin về tên miền Việt Nam và quốc tế. Những dữ liệu được cung cấp với mục đích thông tin là chính và chúng tôi không cam kết tính chính xác của các thông tin trên. Quý khách không được phép biên soạn, phổ biến hay sử dụng cơ sở dữ liệu Whois.net.vn toàn bộ hay từng phần nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản. Khi quý khách truy cập Whois.net.vn và truy vấn cơ sở dữ liệu Whois hoặc kết nối qua API, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng website của chúng tôi.